Rotationsgjutning
Här kommer vi inom kort presentera Duomeks rotationsgjutning.