Bearbetning
Skärande bearbetning med drygt 20 maskiner:

Bla multifunktionssvarvar,  svarvar med stångmagasin och drivna verktyg.
Fleroperationsmaskiner: 3-axlig till 5-axlig simultanbearbetning, trådgnistning och sänkgnistning.