Tekniska beräkningar
För tekniska beräkningar samarbetar vi med TrueStress Engineering och Mattias Unosson. Mattias är teknologie doktor i hållfasthetslära med stor erfarenhet av avancerade finita elementanalyser och utveckling av kundanpassade beräkningsverktyg. Mattias är även anlitad som föreläsare på företag och högskolor, bla. på Kungliga tekniska högskolan för en återkommande kurs i avancerad finita elementmodellering och på Luleå tekniska universitet för handledning av doktorander.

För mer information, se  
http://truestress.se